แบบทดสอบหลังเรียน (Post-Test)

ให้ นักเรียนระดับ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 (ห้อง ม.4/1 พ – ม.4/4) เข้าไปทำแบบทดสอบหลังเรียน (Post-Test) เรื่อง Wiang Sa My Homeland โดยใช้รหัสประจำตัวของนักเรียนเป็น User ID และ เลข 1234 เป็น รหัสผ่าน นะครับ

post-test

Advertisements

One thought on “แบบทดสอบหลังเรียน (Post-Test)

การแสดงความเห็นถูกปิด