แผนที่ 1 the student analysis

โฆษณา

One thought on “แผนที่ 1 the student analysis

  1. ผลการจัดกิจกรรมตามแผนที่ 1 นี้ ปัญหา ที่พบคือ
    1. นักเรียนให้ข้อมูลส่วนตัวช้าต้องคอยติดตาม
    2. นักเรียนมีปัญหาเรื่องการใช้อินเตอร์เน็ต
    3. อินเตอร์เน็ตที่ห้องเรียนประจำของนักเรียนใช้ไม่ได้
    4. นักเรียนบางคน ไม่สามารถเข้าถึงระบบอินเตอร์เน็ตได้ที่บ้าน

กรอกชื่อและนามสกุล ก่อนแสดงความคิดเห็นหรือตอบคำถามนะครับ

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s