แผนที่ 2 the 21century education

Advertisements

2 thoughts on “แผนที่ 2 the 21century education

 1. ปัญหาที่พบคือ
  นักเรียนหลายคนไม่ใช้ชื่อจริง และนามสกุลจริง ในการสอบ
  บางคนใช้อีเมล์คนอื่นมาทดลองสอบ
  บางคนไม่ทำตามที่ครูได้มอบหมาย
  บางคนไม่ทำข้อสอบตามที่ครูได้กำหนดไว้

 2. สรุปผลการสอบวัดผลก่อนเรียน (Pre-Test)
  Number User Name Score Passing Status
  2 ธรรมรัตน์ แสงเพชร 49 Fail
  3 บุญญาธร มณียศ 41 Fail
  4 พงศกร พรมพิไชย 50 Pass
  5 วรากร บุญนัก 65 Pass
  7 สิทธิโชค อุตสาห์ 48 Fail
  8 สุรวิชญ์ สุริยะวงศ์ 33 Fail
  9 อัคคเดช อะทะยศ 59 Pass
  11 กมลพร หนักแ้ก้ว 41 Fail
  12 ชฎาภรณ์ ใจจันทร์ 76 Pass
  13 ธัญชนก ชุมนัน 69 Pass
  14 ทักษพร เทพจันตา 74 Pass
  16 ปรียาภรณ์ พุทธิแจ่ม 67 Pass
  17 พิมพกานต์ คำเฟือย 49 Fail
  18 พูนทรัพย์ มักสิก 46 Fail
  19 มินตรา วิระขันคำ 73 Pass
  20 สิราวรรณ ขันทะ 48 Fail
  21 สุตาภัทร วงค์กองแก้ว 29 Fail
  22 เสาวลักษณ์ กันใจแก้ว 62 Pass
  23 อัญญาภรณ์ สุคำหล้า 45 Fail
  24 นางสาวอินทิรา อินน้อย 79 Pass
  25 ชนากานต์ วิละขันคำ 36 Fail
  26 ณัฐนิชา จันหอมไกล 68 Pass
  27 ธารกมล แว่นสุขศรี 65 Pass
  28 พิทยารัตน์ เฟื่องฟู 62 Pass
  29 อมรรัตน์ ทิพย์ศักดิ์ 38 Fail
  30 กัญญารัตน์ ป้องตัน 32 Fail

กรอกชื่อและนามสกุล ก่อนแสดงความคิดเห็นหรือตอบคำถามนะครับ

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s