แบบทดสอบหลังเรียน (Post-Test)

ให้ นักเรียนระดับ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 (ห้อง ม.4/1 พ – ม.4/4)
เข้าไปทำแบบทดสอบหลังเรียน (Post-Test) เรื่อง Wiang Sa My Homeland
โดยใช้รหัสประจำตัวของนักเรียนเป็น User ID และ เลข 1234 เป็น รหัสผ่าน
ส่วนบุคคลทั่วไป User ID = 15200 Password = 1234 นะครับ

post-test

Advertisements

กรอกชื่อและนามสกุล ก่อนแสดงความคิดเห็นหรือตอบคำถามนะครับ

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s